Organisatie

De Stichting Rondeltappe-Bernoster-Kemmers is opgericht in 1995 door de Haagse architect Leendert Rondeltap en heeft tot doel het verwerven, beheren, onderhouden en instand houden van rijksmonumenten. Voorts kan de stichting een prijs instellen of in het kader van haar doelstelling ondersteuning bieden.

Het verwezenlijken van de doelstelling is door Leendert Rondeltap in het begin mogelijk gemaakt door het doen van kapitaalstortingen. Inmiddels heeft de stichting een heel aantal objecten in haar bezit. De stichting slaagt er in de objecten te verhuren, goed te onderhouden en daarmee in stand te houden. Daarnaast worden nieuwe objecten verworven.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Dhr. P.M. Gompen: oud advocaat en kantonrechter
  • Dhr. P. Kloosterman: consultant
  • Dhr. W.G. Vellinga: onroerend goed deskundige

In de raad van advies hebben zitting:

  • Mevr. G. Rondeltap
  • Dhr. A.L. Kloosterman

De bestuursleden zijn bereikbaar via het contactformulier of stuur een email naar info@stichtingrbk.nl.