Plein 2 te Wassenaar

Plein 2 te Wassenaar is Rijksmonument sinds 1968. Het Plein in Wassenaar is beschermd dorpsgezicht. Van wanneer het pand dateert is niet met precisie te zeggen. Het bestaat uit verschillende gedeelten die op verschillende tijdstippen zijn gebouwd. In 1985 is het pand gerestaureerd en volgens de architect van Hoof dateert het voorhuis uit 1600.

Een eerste bestemming ,anders dan woonhuis is bekend uit 1859, als in het pand door Ds. van Rhijn van de dorpskerk een naaischool annex bewaarschool wordt gevestigd. In WO II is het pand distributiekringkantoor.Later wordt het monument ,bibliotheek en gebouw voor de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Recentelijk is in het voorhuis een kantoor gevestigd en in het achterste deel een restauratieatelier van oude meesters.

De Stichting RBK is sinds 2008 eigenaresse van het pand.