Landgoed Marlot te ‘s-Gravenhage

Het huidige huis Marlot ontstond waarschijnlijk aan het einde van de 17e eeuw uit de hofstede ‘de Blaauwe Camer’, die al wordt vermeld in de 15e eeuw.

In 1640 werd de hofstede eigendom van David de Marlot die zijn naam gaf aan het buiten. Op een kaart uit 1676 is een L-vormige, deels onderkelderde hofstede met een topgevel in de langsgevel weergegeven. De kelders en delen van het opgaand muurwerk zijn nog aanwezig.

In 1917 wordt de buitenplaats Marlot aan de Gemeente Den Haag verkocht, die in het gebouw een school vestigt en in het voormalige aangrenzende koetshuis een gymzaal laat bouwen. In 1967 verkrijgt het pand de status ‘Rijksmonument’. Sedert eind jaren ‘80 wordt na een grondige renovatie huize ‘Marlot’ als kantoor geëxploiteerd. De Stichting RBK verkrijgt het landgoed in 1996  in eigendom.

Meer informatie