Kasteel Doenrade

Reeds in de 11e eeuw wordt al van het kasteel melding gemaakt. Op een kaart van Limburg uit de Spaanse tijd van omstreeks 1565 wordt Doenrade, ook wel genaamd Doonder Huuske, aangegeven met 2 torens. In de 16e en 17e eeuw wordt het kasteel uitgebreid.
In 1890 wordt Doenrade verlaten door haar laatste bewoners, de Limpens. In 1920 betrekken kloosterzusters het kasteel, die de linkervleugel uitbreiden, de kapel vergroten en de gracht dempen.

In 1970 koopt Staatsmijnen Doenrade t.b.v. huisvesting van haar buitenlandse mijnwerkers. Daarna zijn achtereenvolgens een politieschool, antiekhandel en een restaurant in het gebouw gevestigd.

Na een ingrijpende renovatie begin 90-er jaren verwerft de Stichting RBK het eigendom in 1996. Kasteel Doenrade wordt sedertdien als hotel/restaurant geëxploiteerd.

Meer informatie