Kasteel Den Halder te Valkenburg

Het kasteel heeft tot aan 1329 als verdedigingstoren deel uitgemaakt van de stadsmuur van Valkenburg. In 1381 wordt het (na herbouw) als private edelmanswoning in gebruik genomen. In de periode tot aan 1635 wordt het kasteel uitgebreid met een vleugel langs de Geul zijde. In dat jaar wordt een dienstvleugel aangebouwd en wordt het kasteel meer als een los object gezien t.o.v. de oude stadsmuur. Het kasteel wordt rond 1740 gemoderniseerd.

Nadien vinden diverse interne moderniseringen plaats (o.m. Lodewijk XVI-stijl schouwen). Ook in de 19e eeuw vinden aanpassingen plaats. Rond 1900 wordt het kasteel ingrijpend gerenoveerd. Na WO II wordt de Gemeente Valkenburg eigenaar, die het vervolgens in 2000 verkoopt aan de Stichting RBK. De stichting maakt het gebouw geschikt als kantoor en verhuurt het kasteel als zodanig aan drie huurders.

Meer informatie